Event & Activity
”มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ : Amazing Central E-San Fair 2017”
”มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ : Amazing Central E-San Fair 2017”
 • 13 Sep 2017 - 24 Sep 2017
 • "มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 

  : Amazing Central E-San Fair 2017"
  วันที่ 20 – 24 ก.ย. 60 
  ลานโยโย่ ชั้น 1 ซีคอน บางแค

  โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม การรวมตัวของผู้ประกอบการระดับคุณภาพและมีชื่อเสียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบสินค้าคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด สินค้าโอท็อปท้องถิ่น สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปขึ้นชื่อ ช้อปปิ้ง ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมสาเกต ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ของใช้จากใยบวบ ข้าวหอมมะลิชั้นดีจากทุ่งกุลาร้องไห้ เสื่อกกบ้านแพง

  ชมการแสดงศิลปะวัฒนะธรรม ศิลปินที่มาให้ความบันเทิงทุกวัน