Event & Activity
โครงการ “รองเท้า...เพื่อน้อง”
โครงการ “รองเท้า...เพื่อน้อง”
  • 21 May 2018 - 31 May 2019
  • นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มอบรองเท้านักเรียนในโครงการ รองเท้า...เพื่อน้อง” โดยนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม และการสบทุนของลูกค้า จัดซื้อรองเท้าจำนวน 2,500 คู่ มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 20 โรงเรียน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบรองเท้านักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ