Event & Activity
“ซีคอน บางแค” มอบเงินสนับสนุนประกันกลุ่มให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 30,000 บาท
“ซีคอน บางแค” มอบเงินสนับสนุนประกันกลุ่มให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 30,000 บาท
 • 01 Oct 2018 - 30 Nov 2018
 • ซีคอน บางแคมอบเงินสนับสนุนประกันกลุ่มให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 30,000 บาท

   

   

  นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน  30,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำประกันกลุ่มให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม  โดยมี นาย สมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา

  ภาพจากซ้าย

  1.      นาย กรกริช สุคันธนาลัย                           วิศวกรโยธาชำนาญการฝ่ายโยธาเขตภาษีเจริญ 

  2.      นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์                       ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป

  ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

  3.      นาย สมชีพ ไชยเขตต์                                ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

  4.            นาง วรรณา วรรณประเสริฐ                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

  5.            นาย กฤษวัชร์ ศรีสุวรรณ                           หัวหน้าฝ่ายโยธาเขตภาษีเจริญ