Event & Activity
เสน่ห์ไทย
เสน่ห์ไทย
 • 24 Jul 2020 - 09 Aug 2020
 • เสน่ห์ไทย งามเด่น เป็นเอกลักษณ์

  แจ้งประจักษ์ สิ่งดีงาม สื่อความหมาย

  เรายึดมั่น เป็นแบบแผน มิเสื่อมคลาย

  ตราตึงใจ ไปทั่วหล้า มาช้านาน

   

  ศิลปะ วัฒนธรรม ตามครรลอง

  ดังกึกก้อง สถาพร พิสมัย

  อนุรักษ์ รากฐาน ความเป็นไทย

  ดำรงไว้ สืบสาน บรรพชน

   

  อาหารไทย มีหลากหลาย ทั้งคาวหวาน

  อร่อยล้ำ แสนชำนาญ มิเป็นสอง

  ทุกชนชาติ ต่างหลั่งไหล มาลิ้มลอง

  ขอเรียนเชิญ พ่อแม่พี่น้อง ลองรับชิม

   

  ณ ซีคอน บางแค รวมมาให้

  มาเยี่ยมชม วิถีไทย ทั้ง 4 ภาค

  มิต้องออก เดินทางไกล ให้ลำบาก

  เชิญทุกท่าน ร่วมสัมผัส...เสน่ห์ไทย

   

  30 ก.ค. - 9 ส.ค. นี้

  ที่ ลานกลาง ชั้น 1 ชะเอิงเอย

  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ก่อนใครที่