Promotion
Let's Chick
  • 26 May 2017 - 31 Aug 2017
  • Let’s Chick เล็ทส์ชิค สุดยอดไก่ทอดนานาชาติ
    ไก่สยามสไปซี่ ไก่ทอดสูตรพิเศษที่รสชาติถึงเครื่องไทยแท้แบบสุด พร้อมด้วยซอสมะขามลับเฉพาะ ที่ Let’s Chick (เล็ทส์ชิค) ณ ลานหน้าศูนย์ ชั้น 1 ซีคอน บางแค