Promotion
Uniqlo
 • custom
 • NEW ARRIVAL! พบกับเสื้อยืด UT 

  คอลเลคชั่นใหม่ SAKAGURA 

  ที่สุดแห่งโรงงานสาเกอันเลื่องชื่อ

  ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานจากประเทศญี่ปุ่น 

  ได้ออกลวดลายสาเกจากจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่น 

  ที่สะท้อนมุมมอง ปรัชญาและแนวคิดของโรงงานสาเกเหล่านั้น

  ได้อย่างครบถ้วน


  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  ที่ Uniqlo ชั้น 1 ซีคอน บางแค