Career
บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด ต้องการทีมงานคลื่นลูกใหม่ไฟแรง มากความสามารถ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกการพัฒนาองค์กรเพื่อความสำเร็จด้วยกันในอนาคต โดยเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้
 • ตำแหน่ง
 • จำนวน
 • เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
  คุณสมบัติ
  • 1. ชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2. สามารถเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง และน่าสนใจ
  • 3. มี Connection กับนักข่าว สื่อมวลชนต่างๆ
  1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  คุณสมบัติ
  • 1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • 2. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ
  • 3. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 4. พร้อมมีค่าภาษากรณีภาษาอังกฤษดี
  2 อัตรา
 • ช่างเทคนิค
  คุณสมบัติ
  • 1. วุฒิ ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง /อิเล็กทรอนิกส์
  2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
  คุณสมบัติ
  • 1. มีประสบการณ์จัดงาน Event Exhibition
  • 2. มีความคิดสร้างสรรค์
  • 3. เก่งในเรื่องของการประสานงาน
  2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
  คุณสมบัติ
  • 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ
  • 2. มีความรอบคอบในการทำงานเป็นอย่างดี
  หลายอัตรา
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฯ
  คุณสมบัติ
  • 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ
  • 2. เป็นผู้รักษากฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
  หลายอัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนสนุก
  คุณสมบัติ
  • 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ
  • 2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หลายอัตรา
สนใจส่งใบสมัครงานและประวัติผู้สมัครงาน (resume) ได้ที่ hr@seaconbangkae.com ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพิมพ์นารา 080-609-8688
โทร 0-2454-7777 ต่อ 733